The European Green Deal en de Afvalstoffenverordening

The European Green Deal en de Afvalstoffenverordening

Het doel van de Europese Green Deal is het transformeren van de Europese economie voor een duurzame toekomst. De ambitie om als Europese Unie klimaatneutraal te worden is vervat in de 2030- en 2050-klimaatdoelen. Een van de doelen is het opzetten en implementeren van een schone, circulaire economie. De Afvalstoffenverordening stelt daarom regels voor afvalmanagement. […]

De Europese Farm to Fork Strategie

De Europese Farm to Fork Strategie

De “Van Boer tot Bord-strategie” maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal. De strategie heeft ten doel om de voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De opbouw van de strategie Een milieuvriendelijk voedselsysteem helpt de duurzaamheidstransitie te versnellen. Dit is een systeem dat (i) een neutrale dan wel positieve impact heeft op het […]

Aanvullende gedelegeerde handeling voor gas- en nucleaire activiteiten inzake

Aanvullende gedelegeerde handeling voor gas- en nucleaire activiteiten inzake EU Taxonomie

Al eerder schreven wij over de Taxonomieverordening. De Taxonomieverordening zet onder meer uiteen wanneer investeringen als ecologisch duurzaam kwalificeren. De Taxonomieverordening vormt samen met de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), de Duurzaamheidsbenchmark-verordening het Europees “Sustainable Finance” wetgevingspakket. Sinds januari 2022 buigt de deskundigengroep duurzame financiering van de Europese Raad […]

De uitkomsten van de klimaattop 2021 in Glasgow

De uitkomsten van de klimaattop 2021 in Glasgow

In de periode van 31 oktober tot en met 12 november 2021 heeft de 26e Conference of Parties (COP) van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) plaatsgevonden in Glasgow. Op de agenda stond het verder uitwerken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015). I: klimaatdoelen In het Klimaatakkoord van Parijs (2020) hebben 195 […]

Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Op 11 maart 2021 hebben kamerleden een wetsvoorstel voor de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen gedaan. Het voorstel ziet toe op “regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel”. Het voorstel past binnen de internationale en nationale roep voor […]

Taxonomieverordening

De Taxonomieverordening

De markt voor groene financiële producten heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Lange tijd was het echter onzeker of deze producten licht-, donkergroen of zelfs in feite grijs waren. De omvangrijke Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) die in juli 2020 in werking is getreden tracht de transparantie binnen deze markt te vergroten door […]

Openbaarmaking van MVO informatie

Openbaarmaking van MVO informatie: een uitbreiding van de Richtlijn met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie

Eind april van dit jaar maakte de Europese Commissie (hierna: ‘Commissie’) haar voornemen bekend om de Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie (de Non-financial Reporting Directive, hierna: ‘NFRD’) uit te breiden. In de toekomst dient ook rekening te worden gehouden met de bekendmaking omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: ‘MVO’). Dit voornemen vloeit […]

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Een analyse van Milieudefensie/Royal Dutch Shell Kort geleden verklaarde de Rechtbank Den Haag Milieudefensie in het gelijk: Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’) schoot tekort in haar beleid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en werd opgelegd om aan het eind van het jaar 2030 een reductie van 45% te bewerkstelligen binnen de Shell groep (hierna: ‘Shell’). […]

Duurzaamheidsrecht