Emission Rights

Emissierechten

Veel grote fabrieken en energiebedrijven stoten veel broeikasgassen, zoals CO2, uit. Echter, de emissietransitie, oftewel de overstap naar het produceren zonder CO2- emissie, is niet alleen een zaak van de ‘traditionele’ energiesector: energieproducenten en leveranciers, maar inmiddels ook van bouw-, transport-, industrie- en agrosector, nu volgens het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 een (bijna) CO2-neutrale samenleving moet worden bereikt. Een van de actuele middelen om de uitstoot van dergelijke broeikasgassen bij industrie en energiesector te verminderen is op dit moment de emissiehandel. De Nederlandse emissiehandel wordt beheerst door het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS. Binnen het EU ETS is een plafond van emissierechten ingesteld dat gelijkstaat aan de totale toelaatbare CO2-uitstoot. Dit plafond is afgeleid van de reductiedoelstellingen die de EU wil bereiken en zorgt ervoor dat de uitstoot van alle ondernemingen onder emissiehandel nooit boven de vastgestelde doelstelling komt.

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

Een onderneming dat deelneemt aan emissiehandel en wordt blootgesteld aan koolstoflekkage, krijgt jaarlijks een hoeveelheid gratis emissierechten toegewezen. Dat is gebaseerd op onder andere eerdere productieniveaus en benchmarks voor de CO2-efficiency van het productieproces van de onderneming. Emissierecht geeft iedere onderneming het recht om bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten en vertegenwoordigt 1 ton CO2-uitstoot. Ondernemingen die meer broeikasgassen uitstoten dan het aantal in te leveren emissierechten waarover ze beschikken, riskeren een boete en moeten de ontbrekende rechten nog inleveren. Dat kan overigens worden voorkomen door extra emissierechten bij te kopen. De onderneming die minder broeikasgassen uitstoot en derhalve emissierechten overhoudt, kan ervoor kiezen om deze emissierechten te gaan verhandelen.

Alvorens deel te nemen aan emissiehandel, dient een onderneming te beschikken over een geldige vergunning. Immers, in Nederland mogen ondernemingen niet zomaar broeikasgassen uitstoten en dienen, mits ze vallen onder Wet milieubeheer, een emissievergunning aan te vragen bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Om in aanmerking te komen voor een emissievergunning dient de onderneming een monitoringsplan op te stellen en door de NEa laten goedkeuren. Voor het behouden van de emissievergunning is het voorts van belang om de opgestelde monitoringsplan actueel te houden zodat het document altijd de feitelijke situatie weergeeft.

Het verhandelen van emissierechten is een MiFID II-activiteit waarvoor een vergunning of vrijstelling vereist is omdat het kopen van conformiteit is bewezen.

Heeft uw bedrijf te maken met emissiehandel en heeft u daaromtrent vragen? Wilt u hulp bij de aanvraag van de emissievergunning? Of heeft u nog andere vragen in het kader van emissierecht? Dan bent u bij Law & More op het juiste adres. Onze specialisten focussen zich namelijk op emissiehandel, zijn op de hoogte van de actualiteiten op dit gebied en weten derhalve hoe ze u verder moeten helpen.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht