Environmental Act

Omgevingsrecht

Sinds 2021 speelt duurzaamheid ook in het Nederlandse omgevingsrecht een belangrijke rol. De Omgevingswet (Ow) is daar een onderdeel van. Omdat de huidige nationale wetgeving nog onvoldoende mogelijkheden biedt om de transitie naar een duurzame samenleving te bevorderen, staat de duurzaamheid in de nieuwe Omgevingswet centraal. Daarin wordt duurzaamheid duidelijk gedefinieerd als ‘het waarborgen van de bestaansmogelijkheden van alle mensen op aarde, hier en nu, elders en later’ waarbij het onder meer gaat over ‘een schoon milieu en een duurzame energievoorziening, het concurrentievermogen van de economie, de toekomstbestendigheid van de zorg, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, cultureel erfgoed, werkgelegenheid [en] het financiële systeem ‘. Voor deze omschrijving van ‘duurzame ontwikkeling’ refereert de wetgever aan de definitie in het VN-rapport Our Common Future. De definitie van duurzaamheid ontwikkelt zich immers op zowel internationaal, Europees als nationaal niveau.

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

In het licht van deze definitie dienen ook de volgende doelstellingen van de Omgevingswet te worden beschouwd: a) het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit; en b) het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Verder bevat de Omgevingswet overigens geen duurzaamheidsdoelstellingen, maar biedt het bestuursorganen wel de mogelijkheid tot het opstellen daarvan in de omgevingsvisie en programma’s. Wel geeft artikel 1.3 Ow duidelijk richting aan de voor burgers en bedrijven opgenomen zorgplicht in artikel 1.6 Ow, namelijk dat men voldoende zorg draagt voor een goede leefomgeving. Met deze bepalingen wordt een duurzame ontwikkeling geborgd voor het gehele domein van de fysieke leefomgeving. Het vergt een in de wet voorziene samenhangende benadering vanaf het begin van de besluitvorming van alle relevante belangen: ruimte, water, natuur, gezondheid en wonen.

Over het algemeen omvat de Omgevingswet slechts hoofdlijnen van het omgevings- en daarmee duurzaamheidsrecht op nationaal niveau. Deze wet wordt namelijk nader uitgewerkt in de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (het Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving) en de Omgevingsregeling. Daarnaast zijn aanvullingsregelingen, -besluiten en -wetten mogelijk die overigens deel uitmaken van de vier lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom. Hoewel de Omgevingswet op nationaal niveau meer duidelijkheid verschaft, ook wat betreft duurzaamheidsrecht, betreft het nog steeds een complex juridisch stelsel. Bij Law & More begrijpen wij dat het voor ondernemingen dan ook lastig kan zijn om zich een weg door dit stelsel te banen. Daarom staan onze specialisten op het gebied van omgevingsrecht en duurzaamheidsrecht voor u klaar. Heeft u vragen over omgevingsrecht of behoefte aan advies? Neem dan contact op met Law & More. 

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht