Environmental Law
Milieurecht

Als onderneming kunt u met milieurecht in aanraking komen als u te maken heeft met het uitstoten van gassen, het afvoeren van afvalstoffen...

Lees Meer
Environmental Act
Omgevingsrecht

Vanaf 2021 speelt ook het Nederlandse omgevingsrecht in het kader van duurzaamheid een belangrijke rol. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt...

Lees Meer
International climate framework
Internationaal klimaatraamwerk

Duurzaamheid en de regels daaromtrent is niet enkel een nationale aangelegenheid. Daarom is het...

Lees Meer
Climate jurisprudence Image
Klimaatrechtspraak

Met de klimaatconferentie in Parijs en de inwerkingtreding van aldaar bereikte overeenstemming ontstond de basis voor klimaatgeschillen. Deze term verwijst naar het snelgroeiend...

Lees Meer
The international sustainability debate
De internationale duurzaamheidsdiscussie

Volgens de EU dat belangrijk onderdeel uitmaakt van de UNFCCC, staat de lidstaten op weg naar duurzaamheid echter een aantal uitdagingen staan...

Lees Meer
The European Green Deal
De Europese Green Deal

De concrete stappen in het kader van de vier eerdergenoemde pijlers op weg naar duurzaamheid werkt de EU uit in de Europese Green Deal. Een actieplan...

Lees Meer
Emission Rights
Emissierechten

Veel grote fabrieken en energiebedrijven stoten veel broeikasgassen, zoals CO2, uit. Echter, de emissietransitie, oftewel de overstap naar het produceren zonder CO2- emissie, is niet alleen...

Lees Meer
Innovation Image
Innovatie

Om de (toekomstige) uitdagingen op het gebied van duurzaamheid als onderneming aan te kunnen, is innovatie onmisbaar. Immers, of het nou gaat om productie en consumptie van...

Lees Meer
Biodiversity Image
Biodiversity (CBD)

Tijdens de VN-klimaatconferentie (United Nations Framework Convention on Climate Change) hebben de bijeengekomen landen in het kader van allesomvattende strategie...

Lees Meer
Trade in endangered animal and plant species
Handel in bedreigde dier- en plantensoorten

Teneinde de biodiversiteit te beschermen, hebben de landen over de hele wereld ook het CITES – verdrag tot stand gebracht. CITES staat...

Lees Meer
Trade Law
Handelsrecht: Shrimp/Turtle en Tuna/Dolphin Case

Een concreet voorbeeld in het kader van bescherming van de biodiversiteit, of meer specifiek: van de bedreigede diersoorten die in het wild uitsterven...

Lees Meer
Consumer Law Image
Consumentenrecht

In de huidige samenleving worden veel goederen gekocht door consumenten, hetgeen gepaard gaat met een significante toename in consumentenafval. Om dit tegen...

Lees Meer
Corporate Law Image
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door de jaren heen is er veel veranderd in het bedrijfsleven. Door de toenemende globalisering worden bedrijfsactiviteiten steeds vaker...

Lees Meer
Sustainability clauses in commercial contracts Image
Duurzaamheidsclausules in commerciële contracten

Het behalen van de doelen in het Akkoord van Parijs vraagt om ingrijpende handelingen in het economisch verkeer. De private sector, verantwoordelijk...

Lees Meer
Financing: The SDE ++ subsidy
Financiering: De SDE++ subsidie

Dit najaar is de eerste SDE++ (Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie) subsidieregeling gestart. Dit is een verruiming van de oude SDE+...

Lees Meer
The Energy Investment Allowance
De Energie-Investeringsaftrek

Indien een investering in een energiebesparend bedrijfsmiddel of in duurzame energie onder de Energie-Investeringsaftrek (EIA) valt...

Lees Meer
The cartel prohibition and sustainability
Het kartelverbod en duurzaamheid

Sommige initiatieven tot verduurzaming vereisen een breed gedragen benadering. Het lijkt in eerste instantie een goed idee om hierbij afspraken...

Lees Meer

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht