International climate framework

Internationaal klimaatraamwerk: van UNFCCC, naar Kyoto Protocol en Parijs

Duurzaamheid en de regels daaromtrent is niet enkel een nationale aangelegenheid. Daarom is het van belang om op dit gebied ook in de gaten te houden wat er op het internationaal niveau gebeurt. Voor basisregels ligt het juridisch zwaartepunt bijvoorbeeld inzake klimaat nu een hele tijd bij Europa. Al in 1992 kwamen bijna alle landen bijeen in de VN-klimaatconferentie UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) om te praten over de opwarming van de aarde en de toename van CO2 in de atmosfeer. Immers, steeds meer werd men zich ervan bewust dat klimaatverandering ernstige gevolgen kan hebben voor mens en milieu. Als gevolg daarvan bleef UNFCCC elk jaar een Conference of Parties (COP) organiseren met het internationale klimaatbeleid als doel.

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

Een van de belangrijkste COP’s vond plaats in 1997 en staat bekend als Conferentie van Kyoto. Aldaar werd eveneens de laatste wetenschappelijke informatie en de manieren waarop de verandering van het klimaat te beperken met het Kyoto Protocol als resultaat. Het Kyoto Protocol is op 16 februari 2005 in werking getreden. De belangrijkste afspraak daarbij was het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990 met acht procent, omdat die bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Hoewel het Kyoto Protocol door alle EU-lidstaten en bijna alle andere landen werd erkend, bestond daarop enige kritiek. Een punt van kritiek was bijvoorbeeld dat het verdrag niet ver genoeg zou gaan om klimaatverandering tegen te gaan, met als gevolg te weinig CO2-reductie. Desondanks had de Kyotoprotocol tot 2020 te gelden.

In 2015 werden op de klimaatconferentie in Parijs afspreken gemaakt voor de periode na 2020. Aldaar bereikten de bijna 200 deelnemende landen overeenstemming over een bindend klimaatakkoord dat in november 2016 in werking is getreden. Het doel bleef voor een groot deel overigens gelijk: zo snel mogelijk einde maken aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Meer concreet moet de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd. De eerste controle vindt plaats in 2023.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht