Trade in endangered animal and plant species

Handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES)

Teneinde de biodiversiteit te beschermen, hebben de landen over de hele wereld ook het CITES – verdrag tot stand gebracht. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. De bepalingen in dit verdrag zien op de internationale handel in bedreigde dieren en platen. Het gaat daarbij niet alleen over levende, maar ook dode dieren of planten zowel als de afgeleide producten daarvan. Zo gelden de regels uit dit verdrag bijvoorbeeld ook voor veren of een opgezet exemplaar van de beschermde diersoort. Overigens kunnen ook medicijnen en voedingssupplementen die producten van beschermde diersoort bevatten vallen onder de CITES-verdrag. Met de CITES-verdrag willen de landen met name voorkomen dat bedreigde soorten in het wild uitsterven of sterk achteruitgaan door internationale handel.

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

Aan de internationale CITES-verdrag wordt op Europees niveau uitvoering gegeven door middel van de EG-CITES-Basisverordening en de EG-CITES-uitvoeringsverordening. Op nationaal niveau verwijst de Flora- en faunawet (Ff-wet) rechtstreeks naar de EG-CITES-verordeningen. Deze Nederlandse wet regelt overigens ook handel en bezit voor een aantal soorten die niet onder het CITES-verdrag vallen. Gelet op de CITES-wet- en regelgeving is handel in veel beschermde dier- en plantensoorten in het algemeen verboden. Maar ook het verzamelen, vervoeren of bezitten van beschermde dieren en platen is in principe niet toegestaan. De bedreigde soorten, worden ook wel CITES-soorten genoemd. Echter, onder omstandigheden is een uitzondering op basis van een CITES-vergunning mogelijk. Of handel is toegestaan en onder welke voorwaarden wordt bepaald door de CITES-bijlage waarop de dier- of plantensoort is opgenomen. Bepalend is ook of de dier of plantensoort uit het wild komt of in gevangenschap is gefokt of gekweekt. In Nederland kunnen planten en dieren alleen worden ingevoerd met een CITES-invoervergunning. Vaak zijn deze planten of dieren uit het wild gehaald. Toch kunnen ze gewoon worden gehouden als de houder de juiste documenten heeft. Op het Europees niveau is voor invoer, uitvoer of wederuitvoer over de buitengrenzen van de Europese Unie een invoervergunning, kennisgeving van invoer, uitvoervergunning of wederuitvoervergunning vereist. De Europese regelgeving kent naast deze vergunningen het EG-certificaat voor eigendomsoverdracht, commerciële handelingen en vervoer binnen de Europese Unie.

Echter, ondanks de legale mogelijkheden gaat in de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten jaarlijks miljarden euro’s om. Als belangrijke doorvoer- en handelscentrum voor Europa en de wereld ontkomt ook Nederland daar niet aan. Echter, Nederland heeft zich aan de CITES-verdrag verbonden. Daarom kent Nederland ter bestrijding van deze illegale handel in bedreigde planten en dieren dat in strijd is met CITES-verdrag een controle- en opsporingsdienst AID, de Algemene Inspectiedienst. De AID geeft ook ondersteuning aan douane en politie door het leveren van kennis en expertise op het gebied van CITES en de Flora- en faunawet. Daarnaast houden ook de Regionale Milieuteams (RMT’s) en Interregionale Milieuteams (IMT’s) van de politie houden zich bezig met CITES-handhaving. De RMT’s verrichten controles bij bedrijven en inrichtingen, terwijl de IMT’s zich grootschalige opsporingszaken bezighouden. Aan de Nederlandse grenzen (zoals de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol) is deze taak weggelegd voor de Douane.

Heeft u planten en diersoorten die u graag wilt in- of uitvoeren en wilt u weten of dit volgens CITES-wet- en regelgeving is toegestaan? Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de CITES-vergunning of een andere Europese vergunning? Of heeft u te maken met een van de hierboven genoemde handhavende instanties? Ongeacht uw vraag staan de advocaten van Law & More voor u klaar. Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van de CITES wet- en regelgeving en op de hoogte van de actuele ontwikkelingen daaromtrent. Heeft u nog andere vragen over handel in bedreigde dier- en plantensoorten? Neem dan contact op met Law & More.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht