The European Green Deal

De Europese Green Deal

De concrete stappen in het kader van de vier eerdergenoemde pijlers op weg naar duurzaamheid werkt de EU uit in de Europese Green Deal. Een actieplan om de hulpbronnen efficiënter te gebruiken door over te schakelen op een schone, circulaire economie, de biodiversiteit te herstellen en de vervuiling terug te dringen. Daarin staat niet alleen welke investeringen dan wel financiële instrumenten daarvoor nodig zijn, maar wordt ook verduidelijkt hoe er voor een rechtvaardige en inclusieve transitie kan worden gezorgd.

De juridische basis van de Green Deal is gelegen in de nieuwe EU-klimaatwetgeving, waarin de lidstaten daadwerkelijk worden verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw-, transport-, afval-, en bouwsector en van gebouwen vanaf 2021 te verlagen. In 2030 moet deze uitstoot gemiddeld 30 procent lager zijn dan in 2005. Als gevolg daarvan moeten de lidstaten volgens de volgende richtlijnen op nationaal niveau maatregelen treffen om deze doelstelling te halen:

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

In mei 2020 kent de Green Deal twee nieuwe strategieën, die samen moeten bijdragen aan een duurzame toekomst. Allereerst de biodiversiteitsstrategie. Deze strategie moet het verlies van biodiversiteit in Europa en de wereld tegengaan. Concreet houdt de strategie onder meer in dat beschadigde ecosystemen worden hersteld, de gezondheid van beschermde gebieden wordt verbeterd, vervuiling wordt verminderd en de landbouw biologischer wordt gemaakt. Om dit te bereiken wil de Commissie dat in 2030 op zijn minst 30% van Europese zeeën en land beschermde natuurgebieden zijn. Daarnaast de Farm to Fok-strategie. Deze strategie heeft als doel om een duurzaam voedselsysteem te verwezenlijken. Dit hervormde systeem moet de Europese klimaatvoetafdruk verkleinen en bovendien de volksgezondheid verbeteren. Hiervoor moet het gebruik van pesticiden de komende tien jaar met 50% afnemen, het gebruik van meststoffen met 20% worden teruggedrongen en het gebruik van antibiotica in de landbouw met 50%. Ook moet 25% van de landbouwgrond op biologische wijze worden gebruikt.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht