Biodiversity Image

Biodiversity (CBD)

Tijdens de VN-klimaatconferentie (United Nations Framework Convention on Climate Change) hebben de bijeengekomen landen in het kader van allesomvattende strategie voor duurzame ontwikkeling ook een aantal belangrijke afspraken gemaakt en vastgelegd in overeenkomsten. Een van de tijdens deze conferentie aangenomen overeenkomsten is het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, ook wel genoemd ‘Conventie inzake Biologische Diversiteit’ (CBD). Daarin is afgesproken dat de landen ernaar streven hun biodiversiteit te behouden, te beschermen en deze op een duurzame manier te benutten. Daarbij wordt biodiversiteit omschreven als ‘de variabiliteit in organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken’. Biodiversiteit is aldus een breed begrip, dat met name de variatie binnen soorten (genen), tussen soorten en tussen ecosystemen betreft. Deze definitie van de CBD wordt overigens ook in het Nederlandse beleid gehanteerd.

In de praktijk levert biodiversiteit verschillende diensten en producten aan de maatschappij en economie en is als zodanig onmisbaar. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn onder andere bestuiving van voedselgewassen door insecten, houtvorming door bomen of waterzuivering. Door de menselijke activiteiten, zoals omzetting van natuur in landbouwgrond, gebruik daarvan door bebouwing en verkeer, toestroom van mest- en chemische stoffen staat biodiversiteit wereldwijd onder druk. Echter, verschillende instellingen zijn van ecosysteemdiensten afhankelijk. Als het gaat om bestuiving van voedselgewassen, komt bijvoorbeeld de landbouw in de problemen wanneer de bijen verdwijnen. Daarnaast lopen in dat geval ook financiële instellingen een risico die economische activiteiten van bedrijven met een hoge afhankelijkheid van de ecosysteemdiensten financieren.

Vanwege het groot belang van biodiversiteit voor de maatschappij en economie kent het verdrag inzake Biologische Diversiteit dan ook de volgende doelstellingen:

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

Inmiddels zijn er diverse richtlijnen opgesteld teneinde deze doelstellingen uit te voeren. Op Europees niveau worden de biodiversiteitsdoelen bijvoorbeeld uitgewerkt in de EU-biodiversiteitsstrategie met de volgende belangrijke pijlers:

Op nationaal niveau heeft Nederland ook een aantal doelen voor biodiversiteit opgesteld en maatregelen genomen. Zo heeft Nederland ook Natura 2000 gebieden aangewezen die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), is er sinds 2011 nieuwe natuur bijgekomen, en is sinds 2005 de barrièrewerking van veel infrastructurele knelpunten opgeheven met behulp van ecoducten en andere passages. Echter daarmee is het op nationaal niveau in het licht van de bovengenoemde doelstellingen nog niet op orde. Zo kan er bijvoorbeeld commercieel nog duurzamer worden gevist en er zijn er nog te veel soortenverlies. Als gevolg daarvan zullen ook de verdere ontwikkelingen ter voorkoming van biodiversiteit volgen.  Het voorgaande geldt echter niet alleen op nationaal niveau. In november 2020 komen landen wederom samen tijdens de Conference of the Parties (COP) in China. Daar spreken ze opnieuw over doelen om biodiversiteit wereldwijd te versterken. Uiteraard zullen deze ontwikkelingen door deskundigen van Law & More op de voet worden gevolgd.

Bent u als onderneming afhankelijk van de ecosysteemdiensten, wilt u weten welke wet- en regelgeving van toepassing is op uw onderneming in het kader van biodiversiteit, heeft u op andere wijze te maken met biodiversiteit en wilt u weten wat wij voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Law & More. Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van duurzaamheidsrecht en biodiversiteit en helen u graag verder.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht