Financing: The SDE ++ subsidy

Financiering: De SDE++ subsidie

Dit najaar is de eerste SDE++ (Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie) subsidieregeling gestart. Dit is een verruiming van de oude SDE+ subsidie, die slechts betrekking had op het opwekken van eigen duurzame energie. De nieuwe subsidieregeling heeft hiernaast ook betrekking op het besparen van CO2. Wanneer deze subsidie van toepassing is op een van de verduurzamingsprojecten van uw bedrijf, kan deze een uitkomst bieden in de financiering hiervan. In dit artikel leggen wij u uit waar deze subsidie betrekking op heeft, wat de voorwaarden zijn en hoe het aanvraagproces eruit ziet.

Wie komt in aanmerking?

U kunt een aanvraag doen als bedrijf of instelling die zelf een productie-installatie gaat gebruiken en exploiteren om hernieuwbare energie te produceren of CO2-reducerende technieken gaat toepassen. Uw bedrijf moet werkzaam zijn in de sectoren: industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving. Wanneer de betreffende productie-installatie niet tot het eigendom van uw bedrijf of instelling behoort, dient u toestemming te hebben van de eigenaar. Voor de installatie moet er reeds beschikt worden over de vereiste vergunningen.

Wij staan altijd klaar voor onze cliënten

Law & More heeft de beschikking over een toegewijd team van meertalige advocaten

Wat komt in aanmerking?

Wanneer u een SDE++ subsidie wilt aanvragen, moet er sprake zijn van een van de volgende categorieën. Daarnaast gelden nog enkele subcategorieën waarvan enkele in de voorbeelden zijn genoemd. Per categorie is het slechts mogelijk subsidie te vragen voor één productie-installatie per adres.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de gebruikte technologie en hoeveel CO2 er bespaard wordt. Het bedrag wordt namelijk bepaald per ton gereduceerde CO2. Het aanvraagproces is ingedeeld in vier fasen, waarvan de hoogte van de subsidie per fase oploopt. Er gelden ook maximumvereisten per sector en technologie, om te voorkomen dat het gehele subsidiebedrag (€5 miljard in 2020) naar één sector gaat.

Wat als ik al andere subsidies krijg?

Het is niet altijd mogelijk om een SDE++ subsidie te combineren met andere subsidies. Zo is het in beginsel niet mogelijk is om gebruik te maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA) gedurende de subsidie. Bij andere subsidies wordt er getoetst of er sprake is van overstimulering, op basis waarvan het subsidiebedrag kan worden aangepast.

Andere vereisten

Per categorie gelden nog specifieke vereisten. Het is bijvoorbeeld voor meerdere categorieën relevant om een haalbaarheidsstudie te verrichten. Deze moet een exploitatieberekening bevatten en dient als bijlage bij de subsidieaanvraag gevoegd te worden. Bij de productie van elektriciteit is het voorts verplicht om een transportindicatie mee te sturen waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de aanvraaglocatie.

Aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is enkel mogelijk de SDE++ subsidie in te dienen indien deze opengesteld is. De volgende openstellingsronde zal in 2021 plaatsvinden. Het proces bestaat uit verschillende stappen, die te vinden zijn op de website van de RVO. Bij de aanvraag dient u alle verplichte documenten als bijlage toe te voegen. Na het indienen beoordeelt de RVO uw aanvraag op volledigheid en inhoudelijk op basis van de voorwaarden. Binnen 13 weken ontvangt u een beschikking. Indien deze positief is krijgt u een subsidiebedrag toegewezen als maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie.

Zoals u heeft kunnen lezen kan het aanvragen van een SDE++ subsidie een ingewikkeld proces zijn door de voorwaarden die per categorie kunnen verschillen. Denkt u dat een SDE++ subsidieaanvraag nuttig kan zijn voor het verduurzamen van uw bedrijf en wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op bij Law & More. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het aanvragen van een subsidie, ook op het gebied van duurzaamheid. Wij willen u graag hierbij van dienst zijn en staan open voor al uw vragen.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of ga naar de contact pagina voor meer informatie:

Duurzaamheidsrecht