De Europese Farm to Fork Strategie

De Europese Farm to Fork Strategie

De “Van Boer tot Bord-strategie” maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal. De strategie heeft ten doel om de voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken.

De opbouw van de strategie

Een milieuvriendelijk voedselsysteem helpt de duurzaamheidstransitie te versnellen. Dit is een systeem dat (i) een neutrale dan wel positieve impact heeft op het milieu, (ii) helpt klimaatveranderingen te mitigeren en aan te passen aan de impact daarvan, (iii) helpt het herstel van het verlies aan biodiversiteit, (iv) het verzekeren van voedselveiligheid, voeding en volkgezondheid om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voldoende, veilig, voedzaam en duurzaam eten en (v) het tegelijkertijd betaalbaar houden van voedsel door de concurrentie tussen biologische boeren te promoten.

De Farm to Fork-strategie staat voor de algemene Europese aanpak voor het leveren van duurzaam voedsel van kwaliteit. Het is holistisch in de zin dat het lifestylie, volksgezondeid en het milieu omvat en daarmee richt op de toekomst van het Europese voedselsysteem. De strategie zelf bestaat weer een sub-onderdelen.

I: Een voedselvoorzieningsketen vormgeven die werkt voor consumenten, producten, het klimaat en het milieu

Dat op zichzelf kan worden ingedeeld in:

  • Duurzame voedselproductie
  • Duurzame verwerking en distributie van voedsel
  • Duurzame voedselconsumptie
  • Preventie van voedselverspilling en afval

II: De duurzaamheidstransitie mogelijk maken

III: De wereldwijde duurzaamheidstransitie bevorderen

Duurzame voedselproductie

Voor een duurzame voedselproductie is verduurzaming van iedere schakel in de voedselketen vereist. Met de strategie worden voedselproducten gemotiveerd om hun productiemethoden sneller aan te passen aan de duurzaamheidstransitie. Bij de versnelling wordt gebruik gemaakt van onder meer technologie, digitale oplossingen en op de natuur gebaseerde oplossingen. Voorbeelden zijn de geavanceerde technieken in bioraffenaderijen, waarbij organische meststoffen, bio-energie en biochemicaliën en eiwithoudende diervoerders worden gebruikt.

Voedselzekerheid

Duurzame voedselproductie moet mensen te allen tijde de mogelijkheid bieden voldoende, gevarieerd, veilig, voedzaam, betaalbaar, duurzaam te eten. Bij voedselzekerheid speelt het managen van crises een rol, zoals de COVID-19 pandemie. Om de voedselvoorziening tijdens crises te waarborgen, stelt de Europese Commissie een noodplan op.

Duurzame voedselconsumptie

Naast duurzame voedselproductie is duurzame voedselconsumptie eveneens van groot belang. Het doel is om in 2030 de trend van een stijgende inname van rood vlees, suikers, zout en vetten in de Europese Unie te hebben gekeerd. Hierbij speelt het verstrekken van duidelijke informatie een belangrijke rol, zodat de burger een weloverwogen,  gezonde en duurzame voedingskeuze kan maken. Daarnaast zijn de beschikbaarheid en de prijs van voedsel belangrijk bij die keuze. Daarom richt de Europese Commissie zich op regels voor voedingsetiketten, een uitbreiding van verplichte bronaanduidingen van oorsprong en zal verplichte minimumcriteria voor  de duurzame inkoop van voedsel vaststellen. Ten slotte noemt de Europese Commissie belastingprikkels als een onderdeel van de duurzaamheidstransitie, waarbij btw-tarieven specifiek voor duurzame producten gunstiger kunnen worden gezet.

Het voorkomen van voedselverspilling

Het verminderen en voorkomen van voedselverspilling is essentieel in de duurzaamheidstransitie. Minder verspilling betekent meer besparing voor zowel productenten, consumenten als exploitanten. Door meer besparing ontstaan voedseloverschotten, die op zichzelf weer herverdeeld kunnen worden. De Europese Commissie zal ook in ander EU-beleid de regels hieromtrent integreren.

Zie onder meer Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s, ‘Een van boer tot bord’- strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.

Duurzaamheidsrecht