Onvrede over aardgas en kernenergie als duurzame belegging

Onvrede over aardgas en kernenergie als duurzame belegging

Eerder schreven wij over de taxonomieverordening in het algemeen en de uitbreiding daarvan met betrekking tot gas en nucleaire activiteiten. In die blogs is ingegaan op de eisen die Europese wetgeving stelt aan duurzame beleggingen.  De Europese Commissie komt nu met een “lijst van groene beleggingen”. De uitbreiding van de lijst naar gas en nucleaire activiteiten is echter in opspraak geraakt. Financiële instellingen, milieuactivisten en politici uiten zich kritisch.

In Nederland stellen de Volksbank, Triodos, ASR, Actiam en Achmea tevreden te zijn over het opstellen van een lijst met duurzame beleggingen, maar kritisch te zijn op de inhoud van de lijst. Het is niet uit te leggen dat aardgas en kernenergie ook op de lijst komen te staan, omdat zij niet bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en het niet aansluit bij de klimaatwet van de Europese Unie. Daarnaast geven de instellingen aan dat aardgas en kernenergie ook niet in lijn zijn met het principe van “do not significant harm”. Dit principe houdt in dat een activiteit geen significant negatief effect mag hebben op milieudoelen zoals neergelegd in artikel 3 van de Taxonomieverordening.

Ook buiten Europa is er kritiek. Uit Australië komt vanuit overheidsmedewerkers en milieuactivisten het geluid dat kernenergie en aardgas zelfs niet tijdelijk op de lijst moeten komen te staan. Ook zoals de financiele instellingen in Nederland, geven zij aan dat dit tijdelijke karakter leidt tot rechtsonzekerheid. Er is bijvoorbeeld weinig duidelijk over hoe lang kernenergie en aardgas dan op de lijst komen te staan. De ratio achter het toevoegen van die energiebronnen is immers vaag, namelijk “het bijdragen aan de energietransitie naar een voornamelijk energie-hernieuwbare toekomst”. Een ander argument dat wordt aangedragen is dat het eenvoudiger zou worden voor investeerders om lakser te worden in duurzaamheidsbeslissingen. Het “het is in de Taxonomie, daarom mag het” draagt niet bij aan het maken van bewuste duurzame keuzes. Nu is het nog zo dat als een investeerder wilt investeren in nucleaire energie en aardgas projecten ze moeten kunnen aantonen dat het duurzaam is. Het kan dus leiden tot een soepelere kijk op duurzaamheid en dat zou precies de plank misslaan.

Het bovenstaande neemt niet weg dat er ook positief gestemden zijn. Sommige EU landen staan juist positief tegenover de toevoeging aan de lijst. Zo stelt Duitsland dat aardgas noodzakelijk is als tijdelijke energiebron totdat er genoeg hernieuwbare energiebronnen beschikbaar zijn. Ook Frankrijk, waar wordt geinvesteerd in nieuwe kernergiereactoren, vindt de toevoeging daarom positief. Momenteel heeft de Europese Commissie nog niet op de kritiek gereageerd.

Heeft u vragen over duurzaam investeren? Neem dan contact op met Law & More. De advocaten duurzaamheidsrecht staan u graag bij met advies en antwoord op uw vragen.

Bron: NOS, ‘Aardgas en kernenergie geen duurzame belegging, zeggen banken en verzekeraars’, 11 februari 2022

Bron: CNBC, ‘EU’s plan to include gas and nuclear in ‘green’ ranking leaves investors confused’, 6 januari 2022

Bron: Marina Strauss, ‘European Commission declares nuclear gas to be green’, 02-02-2022

Duurzaamheidsrecht