Openbaarmaking van MVO informatie

Openbaarmaking van MVO informatie: een uitbreiding van de Richtlijn met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie

Eind april van dit jaar maakte de Europese Commissie (hierna: ‘Commissie’) haar voornemen bekend om de Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie (de Non-financial Reporting Directive, hierna: ‘NFRD’) uit te breiden. In de toekomst dient ook rekening te worden gehouden met de bekendmaking omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: ‘MVO’). Dit voornemen vloeit […]

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Een analyse van Milieudefensie/Royal Dutch Shell Kort geleden verklaarde de Rechtbank Den Haag Milieudefensie in het gelijk: Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’) schoot tekort in haar beleid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en werd opgelegd om aan het eind van het jaar 2030 een reductie van 45% te bewerkstelligen binnen de Shell groep (hierna: ‘Shell’). […]

Duurzaamheidsrecht