Duurzaamheid en de Corporate Governance Code

Duurzaamheid en de Corporate Governance Code

Waar dienen het bestuur  en de raad van commissarissen (hierna: ‘RvC’) van de vennootschap zich naar te richten? De tekst van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) geeft in artt. 2:129/239 lid 5 BW voor het bestuur en artt. 2:140/250 lid 2 BW een beperkte uitleg van de richtsnoer: het belang van de vennootschap en de […]

duurzaamheidsrecht

De B Corp

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte van de wereldwijde emissies. Daarom is het erg belangrijk dat bedrijven zoveel mogelijk doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Een startpunt hierbij kan het stellen (of herzien) van de maatschappelijke doelen van het bedrijf zijn. Hierbij kan de vraag worden gesteld: […]

Duurzaamheidsrecht