The European Green Deal en de Afvalstoffenverordening

The European Green Deal en de Afvalstoffenverordening

Het doel van de Europese Green Deal is het transformeren van de Europese economie voor een duurzame toekomst. De ambitie om als Europese Unie klimaatneutraal te worden is vervat in de 2030- en 2050-klimaatdoelen. Een van de doelen is het opzetten en implementeren van een schone, circulaire economie. De Afvalstoffenverordening stelt daarom regels voor afvalmanagement. […]

De Europese Farm to Fork Strategie

De Europese Farm to Fork Strategie

De “Van Boer tot Bord-strategie” maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal. De strategie heeft ten doel om de voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De opbouw van de strategie Een milieuvriendelijk voedselsysteem helpt de duurzaamheidstransitie te versnellen. Dit is een systeem dat (i) een neutrale dan wel positieve impact heeft op het […]

Aanvullende gedelegeerde handeling voor gas- en nucleaire activiteiten inzake

Aanvullende gedelegeerde handeling voor gas- en nucleaire activiteiten inzake EU Taxonomie

Al eerder schreven wij over de Taxonomieverordening. De Taxonomieverordening zet onder meer uiteen wanneer investeringen als ecologisch duurzaam kwalificeren. De Taxonomieverordening vormt samen met de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), de Duurzaamheidsbenchmark-verordening het Europees “Sustainable Finance” wetgevingspakket. Sinds januari 2022 buigt de deskundigengroep duurzame financiering van de Europese Raad […]

De uitkomsten van de klimaattop 2021 in Glasgow

De uitkomsten van de klimaattop 2021 in Glasgow

In de periode van 31 oktober tot en met 12 november 2021 heeft de 26e Conference of Parties (COP) van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) plaatsgevonden in Glasgow. Op de agenda stond het verder uitwerken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015). I: klimaatdoelen In het Klimaatakkoord van Parijs (2020) hebben 195 […]

De rol van het IPCC in klimaatwetgeving

De rol van het IPCC in klimaatwetgeving en klimaatrechtspraak

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (of in het Nederlands de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering), hierna ‘IPCC’,  is een bekende organisatie die op basis van de status quo van wetenschappelijk onderzoek de risico’s van klimaatverandering evalueert. Het IPCC werd in 1988 opgericht door het United Nations Environment Programme (UNEP) en de World Meteorological Organization (WMO). De rapporten die […]

Duurzaamheid en de Corporate Governance Code

Duurzaamheid en de Corporate Governance Code

Waar dienen het bestuur  en de raad van commissarissen (hierna: ‘RvC’) van de vennootschap zich naar te richten? De tekst van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) geeft in artt. 2:129/239 lid 5 BW voor het bestuur en artt. 2:140/250 lid 2 BW een beperkte uitleg van de richtsnoer: het belang van de vennootschap en de […]

duurzaamheidsrecht

De B Corp

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte van de wereldwijde emissies. Daarom is het erg belangrijk dat bedrijven zoveel mogelijk doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Een startpunt hierbij kan het stellen (of herzien) van de maatschappelijke doelen van het bedrijf zijn. Hierbij kan de vraag worden gesteld: […]

Duurzaamheidsrecht