Taxonomieverordening

De Taxonomieverordening

De markt voor groene financiële producten heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Lange tijd was het echter onzeker of deze producten licht-, donkergroen of zelfs in feite grijs waren. De omvangrijke Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) die in juli 2020 in werking is getreden tracht de transparantie binnen deze markt te vergroten door […]

Duurzaamheidsrecht