Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Op 11 maart 2021 hebben kamerleden een wetsvoorstel voor de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen gedaan. Het voorstel ziet toe op “regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel”. Het voorstel past binnen de internationale en nationale roep voor […]

Openbaarmaking van MVO informatie

Openbaarmaking van MVO informatie: een uitbreiding van de Richtlijn met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie

Eind april van dit jaar maakte de Europese Commissie (hierna: ‘Commissie’) haar voornemen bekend om de Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie (de Non-financial Reporting Directive, hierna: ‘NFRD’) uit te breiden. In de toekomst dient ook rekening te worden gehouden met de bekendmaking omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna: ‘MVO’). Dit voornemen vloeit […]

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Klimaatrechtspraak, mensenrechten en vrijwillige MVO instrumenten

Een analyse van Milieudefensie/Royal Dutch Shell Kort geleden verklaarde de Rechtbank Den Haag Milieudefensie in het gelijk: Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’) schoot tekort in haar beleid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en werd opgelegd om aan het eind van het jaar 2030 een reductie van 45% te bewerkstelligen binnen de Shell groep (hierna: ‘Shell’). […]

De rol van het IPCC in klimaatwetgeving

De rol van het IPCC in klimaatwetgeving en klimaatrechtspraak

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (of in het Nederlands de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering), hierna ‘IPCC’,  is een bekende organisatie die op basis van de status quo van wetenschappelijk onderzoek de risico’s van klimaatverandering evalueert. Het IPCC werd in 1988 opgericht door het United Nations Environment Programme (UNEP) en de World Meteorological Organization (WMO). De rapporten die […]

Duurzaamheidsrecht